Đăng ký vay trực tiếp

Đối với dòng máy ios và máy tính hoặc các dòng điện thoại khác có thể đăng ký vay trực tiếp mà không cần tải app về nữa: